ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.Ε.Η.  A.E.  Κ.Η.Ε UNION OF PRODUCING ELECTRICAL ENERGY P.P.C. S.A. E.E.S
Βασ. Κων/νου 4 (1ος Όροφος) – Τ.Κ. 50200 – Πτολεμαΐδα, Vas. Konstantinou 4 str.1 floor, Ptolemaida, 50200
President: Moschos Moschou
General Secretary: Athanasios Mastoras
info@spartakos-dei.gr
spartakos-dei.gr
https://www.facebook.com/spartakos.spartakos.16

UNION OF TECHNICIANS G.P.P.C. GREECE
Konstantinos Maniatis (President), Stefanos Kounouklas (General Secretary)
Address: 73-75 Stournari Street, 10432 Athens, Greece  Tel: (0030210) 5230100, Fax: (0030210) 5234984
info@ete-dei.gr
www.ete-dei.gr